About Us
Products
แซนนิต้า
Your LifeStyle
Contact Us
EN
บริษัท แซนนิต้า อุตสาหกรรม จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2516 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000บาท โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตผ้าอนามัยของคนไทยรายแรก ใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ว่า “แซนนิต้า” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท โดยทางบริษัท ได้นำเข้าเครื่องจักรซึ่งเป็นครั้งแรกของเอเชียที่สามารถผลิตผ้าอนามัยในระบบแถบกาว จากประเทศเยอรมันซึ่งผ้าอนามัย ในระบบแถบกาวถือได้ว่าเป็นผ้าอนามัยที่มีรูปแบบทันสมัยที่สุดใน ขณะนั้น และทั่วโลกได้นำระบบนี้มาใช้ผลิตผ้าอนามัย ทดแทนผ้าอนามัยแบบ ”ห่วง หรือ สายคาด” ในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบัน

ในเวลาต่อมาทางบริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสะดวกสบายต่อผู้บริโภคมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้นำเข้าเครื่องจักรรุ่นใหม่มาจาก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความสามารถ ในการผลิตผ้าอนามัยที่มีหัวโค้งมนและสามารถผลิตผ้าอนามัยในลักษณะพับ 3 ตอน ซึ่งทำให้ ผู้บริโภคมีความสะดวก สบายในการพกพาและใช้งาน ซึ่งได้เป็นบริษัทแรกที่ผลิตและจำหน่าย สินค้าชนิดนี้ในตลาด ผ้าอนามัยของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ

ตลอดเวลากว่า 3 ทศวรรษที่บริษัทได้ดำเนินกิจการมา และเปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบันว่า บริษัท แซนนิต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สิ่งสำคัญอันหนึ่ง ที่ทางบริษัทยึดถือและยืนหยัดตลอดมา คือความตั้งใจในการสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี พร้อมกับความซื่อสัตย์ในคุณภาพต่อลูกค้าของเรา จึงทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่างดี และเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะยึดถือตลอดไป ตลอดจนเป็นกุญแจสำคัญในการนำเรา และลูกค้าทุกท่านไปสู่ความสำเร็จด้วยดีเสมอมา

ปัจจุบัน ผ้าอนามัย “แซนนิต้า” ได้วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าทั่วไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิเช่น เดอะมอลล์, ท็อปส์, ฟู้ดแลนด์, ตั้งฮั่วเส็ง, สหกรณ์กรุงเทพฯ, แม๊กซ์แวลู, เอ็มโพเรียม, สยามพารากอน ฯลฯ เป็นต้น อีกทั้งยังได้ส่งออกผ้าอนามัย ภายใต้แบรนด์สินค้า “แซนนิต้า” ไปจำหน่ายยังประเทศ เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, พม่า, กัมพูชา, ลาว, อินเดีย และ มองโกเลีย ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท แซนนิต้าฯ ยังรับจ้างผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ “Sanita Premium” ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท แซนนิต้าฯ ซึ่งจัดจำหน่ายในระบบขายตรง โดยบริษัท Amway แต่เพียงผู้เดียว และจัดจำหน่ายใน ประเทศ มาเลเซีย, บรูไนและสิงคโปร์
วิสัยทัศน์
1. สำหรับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล
2. สำหรับพนักงาน รักษา ดึงดูด และสร้างความผูกพัน
3. สำหรับสังคม ดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม


พันธกิจ
• พัฒนาและธำรงค์รักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
• บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
• พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
• นำเทคโนโลยี่สมัยใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน


วัฒนธรรม
1. มีคุณธรรม –ซื่อสัตย์ ทั้งในฐานะบุคคล และ องค์กร
2. รับผิดชอบ – ยึดมั่นต่อคำสัญญา
3. ทำงานเป็นทีม – ให้คุณค่าต่อความร่วมแรงร่วมใจ เราจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อร่วมมือกัน