สินค้ารับจ้างผลิตสินค้ารับจ้างผลิต


SANITA PREMIUM จัดจำหน่ายโดย Amway (มาเลเซีย, สิงคโปร์, บูรไน)
New Feel จัดจำหน่ายโดย Tohtonku (S) Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์
Giant จัดจำหน่ายเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ภายในห้างสรรพสินค้า Giant (ประเทศมาเลเซีย)
Ambrace จัดจำหน่ายในระบบขายตรงโดย Cosway Malaysia Sdn Bhd
She Cares จัดจำหน่ายในระบบขายตรงโดย Leno Marketing(M) Sdn Bhd
Deezee จัดจำหน่ายในระบบขายตรงโดย บจก. มาร์เก็ตติ้ง ดีเวลลอปเมนท์
Mistine HyCare จัดจำหน่ายในระบบขายตรงโดย บจก. เบทเตอเวย์ (ประเทศไทย)